Współpraca sprzedaż-marketing

W wielu organizacjach napięte relacje między działami sprzedaży i marketingu nie służą osiąganiu zakładanych celów. Zamiast koncentracji na wypracowaniu jak najsilniejszej pozycji na rynku, energia pracowników zużyta zostaje na niezdrową rywalizację.

Optymalizacja współpracy między działami marketingu i sprzedaży w wielu przypadkach przynosi znaczny wzrost efektywności działań. Poniesione nakłady szybko zwracają się w postaci lepszych wyników biznesowych oraz lepszej atmosfery w firmie.

BrandPharma proponuje diagnozę sytuacji, opracowanie planu działań naprawczych i pomoc w monitorowaniu postępów tego procesu.