Launch nowych produktów

Ważną zasadą jest stwierdzenie: „nie można 2 razy zrobić pierwszego wrażenia” – wejście na rynek albo od razu umieści produkt na krzywej dynamicznego wzrostu, albo uniemożliwi osiągnięcie maksymalnego udziału w rynku – dlatego tak istotny jest moment wprowadzenia produktu na rynek; popełnione błędy nie dadzą się łatwo skorygować.

Wprowadzenie nowego produktu na rynek wymaga zastosowania specyficznych działań i technik. BrandPharma jest gotowa wesprzeć ten proces poprzez wspólną z klientem pracę nad launch planem i jego wdrożeniem.

Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest rozpoczęcie przygotowań do tego wydarzenia na długo przed momentem wprowadzenia na rynek – jeśli więc moment ten ma nastąpić niedługo, a Wy nie zaczęliście jeszcze przygotowań – rozpocznijcie je już dzisiaj i skontaktujcie się z BrandPharma.