Rekrutacja

Ocena kompetencji technicznych może dotyczyć także kandydatów do pracy w dziale marketingu. Ze względu na ograniczenia czasowe główny akcent rozmów rekrutacyjnych położony jest najczęściej na cechy osobowościowe kandydata i jego dotychczasowe doświadczenia, zdecydowanie rzadziej na konkretne kompetencje.

 

Decyzja o zatrudnieniu nowego pracownika jest zawsze związana z pewnego stopnia ryzykiem, jednak ze względu na bezpośredni wpływ Product Managera na dużą część biznesu, minimalizacja tego ryzyka wydaje się szczególnie ważna. W tym kontekście dodatkowy czas i środki zaangażowane w ocenę kandydata są dobrą inwestycją, zmniejszającą ryzyko dokonania złego wyboru.