Okresowa (roczna, śródroczna) ocena kompetencji – ustalenie planów rozwojowych

Ocena kompetencji i pomoc w opracowaniu planu rozwoju dla poszczególnych pracowników działu marketingu

Ocena kompetencji