Promocje wewnętrzne

W ramach procesu wewnętrznej promocji na wyższe stanowisko zdarza się, że rozpatrywane są 2 równorzędne kandydatury. Wybór pomiędzy nimi jest często trudny. Ocena kompetencji technicznych może być jednym z narzędzi ułatwiających podjęcie decyzji, ponieważ dostarcza kolejnych istotnych i obiektywnych argumentów.