Opinie uczestników warsztatów

Pytanie: co po tym warsztacie zrobisz inaczej?

Odpowiedzi uczestników:

  • w inny sposób zaangażuję Grupę Produktową w proces budowania strategii
  • pomiar efektywności programów
  • bardziej szczegółowe przygotowanie planu marketingowego
  • zmniejszenie ilości przekazów w materiałach promocyjnych

Wskaż mocne strony warsztatu:

Opinie uczestników:

  • bardzo mocno osadzony w realiach
  • wymiana poglądów, prezentacja różnych punktów widzenia (sprzedaż - rynek - marketing)
  • materiał prezentowany w sposób ciekawy i dynamiczny
  • praktyczny, interakcja pomiędzy uczestnikami (nowe pomysły), wyjście z utartego sposobu myślenia
  • oparcie go w realiach firmy; mocne podstawy teoretyczne; doświadczenie prowadzącego związane z pracą na rynku farmaceutycznym