Usługi doradcze

BrandPharma świarczy usługi doradcze w zakresie:


1. Czasowego zarządzania produktem (interim product management), w sytuacjach braku Product Managera (zmiana na tym stanowisku, długotrwała choroba, inne)

2. Konsultacje „ad hoc” w zakresie strategii i taktyki marketingowo/sprzedażowej

3. Wprowadzenia nowych produktów na rynek (launch plan, szkolenia dla działu sprzedaży)

4. Długofalowa, strategiczna współpraca dotycząca prowadzenia najważniejszych dla firmy marek

5. Optymalizacji współpracy między działami marketingu i sprzedaży

6. Identyfikacji problemów i wyznaczania planu działań korygujących

7. Tworzenie systemów rozwoju pracowników działu marketingu (ścieżki kariery)