Ocena kompetencji

Oferowany przez BrandPharma model ocenia 5 obszarów pracy Product Managera:

  1. Analiza
  2. Planowanie
  3. Zarządzanie przekazem marketingowym i relacjami
  4. Wdrażanie programów marketingowych
  5. Pomiar efektów działań marketingowych

 

Metodologia oceny zawiera następujące elementy:

  1. Studium przypadku – stworzenie planu marketingowego dla opisanego produktu i sytuacji rynkowej
  2. Test wiedzy teoretycznej (podstawowych pojęć marketingowych)
  3. Prezentacja wyników studium
  4. Rozmowa z osobą ocenianą
  5. Rozmowa z bezpośrednim przełożonym oraz/lub szefem działu marketingu (umiejętność posługiwania się specyficznymi narzędziami i zrozumienie wewnątrz firmowych procesów marketingowych)

 

Efektem tego procesu jest raport opisujący poszczególne elementy oceny oraz obserwacje dot. ocenianej osoby (komunikacja, umiejętność prezentacji) oraz rekomendacje dotyczące potrzeb rozwojowych i szkoleniowych danej osoby w zakresie ocenianych obszarów.

 

Ocena 1 osoby trwa ok. 4-5 godzin.