Szkolenia i warsztaty

Podstawy marketingu farmaceutycznego (2 dni)

 • kluczowe pojęcia i koncepcje marketingu
 • strategie marketingowe dla produktu i brandu
 • narzędzia i programy marketingowe stosowane na rynku farmaceutycznym (mktg mix)
 • marketing i sprzedaż - współpraca czy rywalizacja?
 • ocena i kontrola działań marketingowych
 • plan marketingowy - jak zintegrować wiedzę, narzędzia i strategie w plan marketingowy dla mojego produktu?

Dla kogo: Junior i Product Managerowie o doświadczeniu krótszym niż 12 miesięcy; pracownicy innych działów (sprzedaży, medycznego, finansów, logistyki, innych)

Cel szkolenia: przyswojenie podstawowych pojęć marketingowych, lepsze zrozumienie wzajemnych zależności pomiędzy różnymi funkcjami firmy

 

Planowanie marketingowe (2 dni)

 • analiza otoczenia rynkowego
 • analiza konkurencji
 • analiza węzłowa – identyfikacja „istotnych graczy”
 • analiza SWOT
 • ustanawianie celów strategicznych
 • plany taktyczne - marketing mix
 • prognozowanie sprzedaży
 • plan operacyjny

Dla kogo: wszyscy zaangażowani w planowanie marketingowe, bez względu na funkcję i staż pracy.

Cel szkolenia: warsztat ten w praktyczny sposób przybliża uczestnikom logikę planowania, w przystępny sposób wskazuje korelacje między analizą i planem działania.

 

Współpraca marketing-sprzedaż. Komunikacja Marketingowa (2 dni)

 • cechy „dobrego zespołu”
 • kompetencje i wiedza działów sprzedaży i marketingu
 • obszary współpracy: plan marketingowy; plan taktyczny (programy); plan komunikacji
 • rola Sales Force w komunikacji marketingowej
 • ustalenie celu komunikacji
 • proces zarządzania komunikacją
 • wdrożenie procesu

Dla kogo: managerowie działów marketingu (Juior Product Manager, Product Manager, Marketing Manager), a także sprzedaży (District Manager, Sales Manager).

Cel szkolenia: w formie warsztatowej uczestnicy poznają teorię i praktykę komunikacji marketingowej. Zaczynają lepiej rozumieć zasadę ”mniej znaczy więcej”. Poznają zasady synergii pomiędzy działami.

 


Poza wyżej wymienionymi istnieje możliwość stworzenia szkoleń o tematyce i zawartości odpowiadających konkretnym potrzebom firm farmaceutycznych (np. nowoczesne narzędzia marketingowe wykorzystujące nowe technologie). W sprawie omówienia szczegółów takiej usługi proszę o kontakt.