Wsparcie strategiczne

Długofalowa współpraca dotycząca prowadzenia najważniejszych dla firmy marek. Współpraca rozpoczyna się audytem marketingowym danej marki, a następnie wspólnym opracowaniu planu strategicznego i marketingowego, wyznaczeniu celów i monitorowaniu osiąganych rezultatów.

 

Zaletą tej formy współpracy jest możliwość konfrontacji własnych pomysłów z opiniami innych osób, patrzącymi na markę w sposób bardziej obiektywny.