Konsultacje „ad hoc”

Doraźne konsultacje w zakresie strategii i taktyki marketingowo/sprzedażowej: ocena planów marketingowych, współpracy marketing-sprzedaż, przekazu marketingowego, segmentacji i targetingu.
Proces rekomendowany w sytuacji niezadowalających wyników: słabnąca dynamika sprzedaży, spadek udziałów w rynku.
BrandPharma może wnieść w takiej sytuacji nie tylko własne doświadczenie, ale także „świeże” spojrzenie z zewnątrz, ułatwiające identyfikację i usunięcie problemów.