"Shadow Manager"

W naszej branży nadal często zdarza się sytuacja, gdy nowi "marketerzy” rodzą się w ciągu 1 nocy – pomiędzy ogłoszeniem w poniedziałek o awansie zdolnego Przedstawiciela na stanowisko Product Managera a jego przyjściem do biura we wtorek.

 

Ile czasu jego bezpośredni przełożony jest w stanie poświęcić rozwijaniu umiejętności i kompetencji takiej osoby? Jakimi procesami dysponuje firma by wesprzeć pierwsze kroki na nowym stanowisku?

 

Odpowiadając na te pytania można szybko ocenić, jak ważne i potrzebne jest zapewnienie tym ludziom wsparcia w pierwszych tygodniach i miesiącach ich pracy. Każdy mało efektywny dzień takiej osoby to niewykorzystanie potencjału drzemiącego w marce przez nią zarządzanej.

 

Program „Shadow manager” polega na czasowej wspólnej pracy konsultanta-trenera („Shadow Manager”) z Product Managerem. To efektywne narzędzie w sytuacji zmiany na stanowisku PM, zwłaszcza objęcia go przez osobę z małym doświadczeniem marketingowym (awans Przedstawiciela), lub doświadczonego Product Managera pracującego dotychczas w innej branży (np. FMCG)

 

„Shadow Manager” to program trwający 5-10 dni szkoleniowych, polegający głównie na wspólnej pracy nad aktualnymi projektami, przeplatany interaktywnym szkoleniem z podstaw marketingu farmaceutycznego. Omawiane zagadnienia obejmują koncepcje: segmentacji, targetingu i pozycjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania marketingowego, zarządzania przekazem i konstruowania programów i materiałów promocyjnych.