Ocena pracowników

Raz lub dwa razy w roku pracownicy marketingu przechodzą proces oceny osiągnięć (Performance Management) oraz kompetencji zawodowych (Technical Competencies).
Oferta BrandPharma dotyczy drugiego z wyżej wymienionych – oceny kompetencji marketingowych.
Ocena taka służy 2 celom: monitorowaniu postępu nabywania kwalifikacji merytorycznych pracownika oraz określaniu obszarów wymagających dalszego rozwoju.